Daniela Anna Andělová

01.05.2024

Když se objeví slunce, zmizí hvězdy. 

Arabské přísloví Jmenuji se Daniela Anna Andělová a jsem Life Coach. Stále se věnuji osobnímu rozvoji, růstu a poznávání. Miluji život a mám v sobě obrovskou touhu žít naplno. Naplňuji ji tak, že užívám života jak ho denně prožívám, tak prací, kterou jsem si zvolila, a také skrze role, které jsou momentálně reálné v mém životě. Zabývám se hloubkami duše, psychosomatikou, vnitřními i vnějšími pohyby jednotlivce a hlubokými pohnutkami, které nás vedou tam, kam nás vedou. Také mě zajímají skryté vlivy rodiny na pohyby, které nevědomě následujeme. 

Pro klienty vytvářím prostor důvěry a sdílení. Plynu s myšlenkou: " Když je duše zdravá, tělo ji následuje". Vnímám význam těchto slov i záměr, cítím a uvědomuji si, že to je moje naladění. Při práci používám také tyto techniky: logoterapii - když někdo přijde se základní lidskou potřebou " touhy po smyslu". Zajímá mne, jak je položena otázka. Takže otázka" Jaký má život smysl?", není podle mne to, jak se správně ptát, podle mne zní správně. "Jaký smysl chci dát svému životu? 

 Psychosomatiku, Hypnózu, Rodinné a systemické konstelace, NLP - neurolingvistické programování, Transakční analýzu, Aktivní a tiché meditace, Analýzu sociálních her a Fenomenologický přístup k životu. 

Dlouhodobě nabízím klientům individuální vedení tak, že jen následuji jejich vnitřní záměr, nabízím možnosti a ukazuji na ně, když je v určitou chvíli nevidí. Tím se jim rozšiřuje prostor, ve kterém se mohou nově pohybovat a díky tomu se více dotýkají svého vnitřního uvolnění a vede je to ke spokojenému a plnohodnotnému prožívání jejich života. 

Nabízím psychologickou a spirituální podporu v obtížných situacích. Mediaci - mimosoudní řešení sporů, párovou terapii a systemickou terapii. Více než 15 let se věnuji vedení, individuálním konzultacím, konzultační činnosti v oblasti neverbality a komunikace, rozvoji osobního potenciálu klientů. 

Také se věnuji lektorské činnosti, koučinku - vedení pro osobní a profesní rozvoj a transformativnímu systematickému hypnokoučinku. Začala jsem prvně u sebe a má touha objevovat, mě při hledání zavedla k Martě Foučkové, PhDr. Marii Říhové, manželům Tomášovým, MUDr. Janu Kožnarovi, PhDr. Karlu Balcarovi, Bhagatovi a jiným, na jejich semináře a výcviky. Navštěvovala jsem PPF, dále přes další výcviky Komunikace a Neverbálních technik jsem se rozhodla pro studium na Institutu rodinných konstelací a pohybů duše. Poznáváni a propátrávání hloubek duše mě vedlo k dalšímu studiu a k rozhodnutí orientovat se na tělo a to jsem naplnila při výcviku Kraniosakrální terapie a dalších. 

Stále více mě zajímala hypnóza a NLP a tak jsem absolvovala cerifikovaný výcvik NLP a studium jsem završila v Hypnosystemic Coaching Training. Mám mnoho tréninků a rozsáhlou praxi. Stále se vzdělávám. Nabízím: Individuální konzultace. Osobní rozvoj. Koučink a Life coaching. Hypnózu. Uvolňování duševních blokací a nalezení vnitřní síly. Vedu otevřené i uzavřené skupiny. Vedu sebepoznávací a sebevzdělávací semináře v oblasti: Systemické a rodinné konstelace. Osobního rozvoje zaměřené na práci s emocemi a vztahy. Tvořivé postoje a navození tvořivých procesů. Komunikace jasná, otevřená a srozumitelné vyjádření potřeb. Přeladění hemisfér na kvalitní a vyvážené fungování systému. Důležitost vyvážené a vědomé komunikace. Vedení k vnitřní síle. Orientace ke smyslu. Neverbální komunikace. Postupná změna postojových systémů. Firemní konstelace. Ženské kruhy. Pohyby Duše. Uvolnění traumat. Meditace a uvolňování. Vedu semináře osobního rozvoje. 

Pořádám tréninky pro lektory. Věnuji se lektorské činnosti a od roku 1999 spolupracuji s firmou Manager consulting, v oblasti: Vzdělávání manažerů. Podporování a vzdělávání v Emoční inteligenci. Vylaďování týmů. Vzdělávání v oblasti řízení. Marketingové supervize a vedení v marketingovém přístupu. Vzdělávání středního managementu, monitorování a akvizice. Verbální a neverbální komunikace. Sestavování týmů. 

Pracuji pro státní sektor, pojišťovny, sektor bankovních domů a pojišťoven i pro komerční společnosti. Koučuji vrcholové managery pod smlouvou mlčenlivosti. Tréninky a Systemické výcviky: PPF Komunikace Neverbální komunikace Tréninky vedení Tréninky vedení meditací a uvolňování Tréninky fenomenologie Regresní terapie Aura-soma Aromaterapie Kraniosakrální terapie a mnoho dalšího Institut rodinných konstelací Bhagat J.Zielhofer, Výcvik Certifikovaná lektorka pro vedení Firemních a rodinných konstelací a Pohybů Duše. Systemické a rodinné konstelace. Výcvik Fenomenologický přístup k životu výcvik Aktivní a tiché meditace různých duchovních směrů Výcvik NLP Practitioner s titulem : NPL PRACTITIONER DVNLP, Deutscher Verband fur Neuro-Linguistisches Programmieren e.V., SRN certifikace Výcvik NLP Master s titulem: NPL MASTER DVNLP, Deutscher Verband fur Neuro-Linguistisches Programmieren e.V., SRN certifikace Výcvik Hypnosystemic Coaching Training Výcvik Integrace hypnoterapeutických přístupů do

 systemických konceptů. Daniela Anna Andělová gsm: +420 608 212 728, andelova@hypnosa.cz