Jak probíhá hypnoterapie - Hubnutí

07.02.2024

Příběh:

Zuzana se dívala do zrcadla a cítila se znechucená. Už několik let se snažila zhubnout, ale žádná dieta nebo cvičení nepřinesly požadované výsledky. Byla zoufalá a přemýšlela, co dál.

Jednoho dne se rozhodla vyhledat pomoc u hypnotizéra, který pracoval podle metody systemické hypnózy. Slyšela o úspěších jiných lidí, kteří díky hypnoterapii zhubli, a doufala, že to může být i pro ni řešení.

Když dorazila na své první sezení, terapeut ji přivítal do příjemného a uklidňujícího prostředí. Usedla do pohodlného křesla a terapeut jí vysvětlil, jak bude proces probíhat.

"Zuzano," začal terapeut s klidným hlasem, "víte, že vaše podvědomí má velký vliv na vaše chování a návyky, včetně toho, jak jíte a jak se cítíte ve vztahu k jídlu. Během naší práce budeme pracovat s vaším podvědomím, abychom pomohli změnit váš vztah k jídlu a podpořili vás na cestě ke zdravějšímu životnímu stylu."

Zuzana souhlasně přikývla a terapeut pokračoval: "Nyní se prosím pohodlně usaďte a začněte se soustředit na svůj dech. Pomalu a hluboce dýchejte, a když se cítíte připravená, zavřete oči."

Během dalších minut terapeut vedl Zuzanu na imaginární cestu, kde si představovala, jak dosahuje svých cílů týkajících se hubnutí. Pomáhal jí vizualizovat si sebe ve zdravé těle, plné energie a sebevědomí. Terapeut používal jemné sugesce a metafory, aby posílil pozitivní myšlení Zuzany a podporoval ji na cestě k dosažení svých cílů.

Po skončení sezení se Zuzana cítila uvolněná a plná naděje. Postupně se začala měnit její postoj k jídlu a stravování. Díky opakovaným sezením s terapeutem podle metody Miltona Ericsona postupně ztrácela zájem o nezdravé potraviny a začala si více cenit svého těla a zdraví.

Po několika měsících pravidelné práce s terapeutem a aplikace techniky hypnoterapie podle metody systemické hypnózy. Zuzana dosáhla svého cíle – zhubla, cítila se sebevědoměji a byla šťastná ze svého nového zdravějšího životního stylu.

Technika:

Nyní vám popíšu, jak může probíhat hypnoterapie pro hubnutí podle metody systemické hypnózy:

  1. Konzultace a Seznámení: Na začátku sezení hypnoterapeut stráví čas se klientem, aby lépe porozuměl jeho situaci, cílům a motivacím týkajícím se hubnutí. Klientovi jsou představeny základní principy hypnoterapie a vysvětleno, jak může tato terapie pomoci změnit jeho vztah k jídlu a stravování.

  2. Relaxace a Indukce: Klient je pohodlně usazován do křesla nebo lehátku a je veden ke stavu hluboké relaxace pomocí dýchání a sugestivního jazyka hypnoterapeuta. Terapeut využívá pomalých, monotónních hlasových pokynů a pozitivních sugescí, aby klienta uvedl do stavu přijímavosti.

  3. Sugestivní Práce: Jakmile je klient v hypnotickém stavu, terapeut používá sugestivní jazyk k posílení pozitivních myšlenek a představ. Využívá se různých technik, včetně metafor, příběhů a obrazových návodů, které podporují klientovu motivaci a sebevědomí k hubnutí.

  4. Vizualizace a Imaginace: Během hypnoterapie může terapeut vést klienta k vizualizaci svého ideálního těla a zdravého životního stylu. Klient si představuje, jak dosahuje svých cílů a jak se cítí ve svém novém, zdravějším těle. Tato imaginace může být velmi silným prostředkem k posílení pozitivního chování.

  5. Závěr a Uvolnění: Na konci sezení terapeut postupně přivádí klienta z hypnotického stavu zpět do stavu bdělosti. Diskutuje s klientem o jeho zkušenostech a pocitech během terapie a poskytuje mu podporu a rady pro pokračování v dosahování cílů hubnutí.

Je důležité poznamenat, že každá hypnoterapie je individuálně přizpůsobena potřebám a cílům klienta. Terapeut pracuje s klientem na jeho jedinečných výzvách a používá různé techniky a přístupy, aby pomohl klientovi dosáhnout trvalých pozitivních změn ve svém životě.