Ondřej Petr Zelenka

Ondřej Petr Zelenka je žákem PhDr. Jiřího Zíky, a místopředsedou spolku systemické hypnózy, který sdružuje odborníky na hypnózu. Ondřej Petr Zelenka se 15 let věnuje práci s narušenými osobami. Během této doby získal bohaté zkušenosti s psychikou lidí a vzorci chování, které ovlivňují jejich životy. Naučil se, jak pomáhat lidem překonat své problémy, trauma, závislosti, nízké sebevědomí, konflikty a další. Nyní se věnuje systemickému přístupu k hypnóze, který je založen na propojení těla, mysli a emocí. Systemická hypnóza je metoda, která využívá hypnózu jako nástroj pro osobní rozvoj a změnu. Pomáhá lidem objevit a změnit své podvědomé programy, které ovlivňují jejich myšlení, cítění a chování. Systemická hypnóza také pomáhá lidem zvýšit svou sebedůvěru, motivaci, kreativitu a relaxaci.

Ondřej Petr Zelenka je také zakladatelem, předsedou a členem spolku Obase.cz, který poskytuje informace, pomoc a podporu lidem, kteří se dostali do konfliktu se zákonem nebo jsou vězněni. Spolek Obase.cz také usiluje o zlepšení podmínek ve věznicích a o snížení recidivy. Ondřej Petr Zelenka se snaží pomáhat nejen těmto lidem reintegrovat se do společnosti a najít smysl a cíl svého života. Věří, že každý člověk má právo na druhou šanci a že hypnóza může být cestou k tomu.

Ondřej Petr Zelenka je tedy člověkem, který se snaží pomáhat druhým a využívat hypnózu jako nástroj pro osobní rozvoj a změnu. Pokud chcete zlepšit kvalitu svého života, neváhejte a kontaktujte Ondřeje Petra Zelenku. Společně pak najdete cestu, jak Vám pomoci.