Připravované kurzy - výcvik profesionálové

Probíhající kurzy a výcvik

Výcvik v systemické hypnóze

Jednoroční kurz systemické hypnózy.

96 000 Kč

Ideomotorické techniky

2 denní kurz 9.12.-10.12.2023

9 600 Kč

Cesta vody

2 denní kurz 20.1.-21.1.2024

9 600 Kč

Metafory

2 denní kurz 17.2.-18.2.2024

9 600 Kč

Hypnotické ovlivnění behaviorálních potíží

2 denní kurz 16.3.-17.3.2024

9 600 Kč

Hypnotické ovlivnění emočních potíží

2 denní kurz 20.4.-21.4.2023

9 600 Kč

 Kč

Online výcvik hypnotizéra


19 200 Kč

Výcvik v systemické hypnóze

Jednoroční kurz

Lektor: PhDr. Jiří Zíka

KURZ JE URČEN PRO:

  1. Úplné začátečníky
  2. Pro pokročilé

Výcvik respektuje doporučení pro výcvik v ericksonovské hypnóze a psychoterapii připravené Rubin Batino, M. S. a Harriet Hollander, Ph.D. Institut of The Milton H. Erickson Foundation, Inc. Phoenix Arizona USA.

Účastníci se seznámí s historií a teorií hypnózy, s neurofyziologickými a behaviorálními charakteristikami transu. Seznámí se s tím jak využít historické, neurofyziologické a behaviorální poznatky k navození transu.

Naučí se na základě vlastní zkušenosti využívat poznatky o hypnotických fenoménech a behaviorálních korelátech transu. Skupinové hypnózy budou demonstrovat neurofyziologické a behaviorální koreláty transu a základní hypnotické fenomény. Struktura indukce transu bude využita jako model a orientace subjektu pro další využití při nácviku hypnotických indukčních technik.

Transové fenomény, které budou identifikovány při různých demonstracích, budou využity jako poznatky o nasměrování pozornosti, zvýšené sugestibility, disociovaných stavech vědomí, ekonomii pohybu, hypermnézii, katalepsii, somnambulismu, amnézii, pozitivních a negativních halucinacích, reakcích na posthypnotické sugesce, věkové regresi, mimovědomýcah reakcích.

Účastníci získají poznatky o prekoncepci hypnózy (mýty a pověry), které jim budou sloužit k informování klientů o hypnóze. Získají poznatky o rozdílech v individuální a skupinové hypnóze a meditaci, seznámí se různými typy autohypnózy.

Prakticky se naučí pozorovat přirozený trans, získají dovednost v rozlišení spánku, bdělosti a transu.

Budou se učit technikám navození transu direktivně, indirektně a seznámí se s konverzační hypnózou.

Součástí výuky budou ideomotorické techniky transu a jejich využití v poradenství a terapii.

V praxi budou umět vyžívat metafory k přerámcování, navození transu a využijí je v koučování, poradenství a terapeutické intervenci.

Účastníci se naučí pracovat s rezistencí klienta vůči transu a terapeutické intervenci.

V pokročilé fázi výcviku budou rozvíjeny dovednosti konfuze a konfuzních technik, kdy a kde je používat nebo nevyužít.

Budeme se zabývat vyžitím transu při zvládání bolesti a psychosomatických potíží.

Výcvik bude obsahovat práci s traumaty a disociativními poruchami, řešení behaviorálních potíží (redukce hmotnosti, zvládání kouření, kousání nehtů) a emočních potíží (fobie, úzkosti, deprese)

Účastníci se seznámí se základy strategického a systemického přístupu: přerámcování, systémový rozhovor, cirkulární dotazování, preskripce symptomu, ortelová terapie.

PhDr. Jiří Zíka je klinický psycholog, přes 45 let praxe v hypnóze, autor knihy "Hypnóza není spánek" a "Fenomén hypnóza" absolvent několika televizních vystoupení, které se týkají hypnózy

ČASOVÉ PARAMETRY:

Výcvik je v rozsahu 120 hodin. Rozloženo desetkrát sobota - neděle, 9:00- 12:00 a 13:30 - 16:30.

Termíny: začátek 23. - 24. 9. 2023, 14. - 15. 10. 2023, 18. - 19. 11. 2023, 9. - 10. 12. 2023,

20. - 21. 1. 2024, 17.- 18. 2. 2024, 16. - 17. 3. 2024, 20. - 21. 4. 2024, 18. - 19. 5. 2024,

15. - 16. 6. 2024 zakončení

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6-Veleslavín


Objednejte si naše služby